Hírközléselmélet 2.

Infocommunications Theory II, BMEVIHID243, 5 kredit, heti 4 óra

Doktoranduszoknak szóló tantárgy.

A tárgy második félévének a célja, hogy a híradástechnika iránt érdeklődő posztgraduális hallgatók megismerkedjenek a modern hírközlő rendszerek legfontosabb elméleti alapjaival, a moduláció és a kódolás modern elméletével és gyakorlatával.

The main goal of the subject Infocommunication Theory II. is to give general information for the PhD students interested in the field of telecommunications and infocommunications about most important theoretical backgrounds of up-to-date telecommunication systems and the theory and practice of modulation and coding.

A tárgy oktatója / Instructor

Prof. Pap László, e-mail: pap@hit.bme.hu

A tárgy segédanyagai