Optikai kvantumkommunikációs rendszerek

BMEVIHIAV46, 2 kredit, heti 1*2 óraőszi félév

Szabadon választható tárgy, bármilyen szakos hallgató felveheti.

A tantárgy célja a kvantumkommunikáció és az optikai távközlés iránt érdeklődő hallgatók gyakorlati tudásának megalapozása. A tantárgy bemutatja a korszerű kvantumkommunikációs rendszerekben alkalmazott fizikai eszközöket, a felhasznált jelenségeket, majd a biztonságos adattovábbításhoz szükséges véletlenszám-generátorok és a generált kulcs biztonságos szétosztásának példáján keresztül szemlélteti a kvantummechanika jelenségeinek felhasználását. A tárgy a megvalósítás kérdéseire, a nem tökéletes implementáció következményeire fókuszál. Az elméleti ismeretek elmélyítését vezetett labormérések és mérésbemutatók segítik.

A tárgy oktatói

Gerhátné Dr. Udvary Eszter, e-mail: udvary.eszter@vik.bme.hu

Dr. Bacsárdi László, e-mail: bacsardi@hit.bme.hu, web: http://www.hit.bme.hu/~bacsardi/

Schranz Ágoston, e-mail: schranz.agoston@vik.bme.hu

Matolcsy Balázs, e-mail: matolcsy.balazs@vik.bme.hu

Tantárgyi tematika

A részletes tantárgyi tematika a VIK honlapján található, ezen a linken érhető el.

Csoportunkról

A BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén működő Mobil Kommunikációs és Kvantumtechnológiák Laboratórium részeként csoportunk a kvantuminformatika és kvantum-információelmélet releváns, jelenleg is nyitott kérdéseit kutatja, valamint kvantuminformatikai tárgyakat oktat. Rendszeresen konzultálunk MSc és BSc hallgatókat önálló laboratórium és szakdolgozat/diplomatervezés során. Több hallgatónk szerepelt eredményesen a kari Tudományos Diákköri Konferencián. Csoportunk két választható tárgyat is kínál, amely mind a villamosmérnök, mérnök-informatikus, mind pedig a fizikus és matematikus szakos hallgatók körében népszerű. Csoportunk oktat egy kötelezően választható tárgyat a villamosmérnök mesterszakos hallgatók számára is.