Kvantum-informatika és kommunikáció

BMEVIHIMA14, 4 kredit, heti 2*2 óra, őszi félév

Mesterképzésen kötelezően választható tárgy a “Választható természettudományos tárgy” blokkon belül villamosmérnök szakos hallgatóknak. Más szakos hallgatók is felvehetik.

Napjaink számítástechnikai eszközei teljesítőképességük elvi határához éreztek, mivel az áramköri elemek a jelenlegi technológiával tovább nem csökkenthetők lényegesen. Ugyanakkor egyre több informatikai és távközlési feladat vár megoldásra, melyeket a jelenlegi számítástechnikai kapacitásokkal reménytelen megoldani, csupán szuboptimális megoldások alkalmazhatók. E kettős problémakörre kínál megoldást a kvantummechanikai alapokra épülő ún. kvantum informatika és kommunikáció, mely egyfelől atomi méretekre zsugorítja az áramköri elemeket, másfelől nagyfokú párhuzamosíthatóságot tesz lehetővé, ezáltal lényegesen redukálva a számítási időt, harmadrészt pedig a klasszikus világban szokatlan megoldási lehetőségeket is kínál (pl. teleportálás). A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóságot a kvantum informatika fogalomrendszerével, információ elméleti vonatkozásaival és alkalmazási példákon keresztül informatikai és távközlési környezetben való alkalmazhatóságával. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.

A tárgy oktatói

Dr. Bacsárdi László, e-mail: bacsardi@hit.bme.hu, web: http://www.hit.bme.hu/~bacsardi/

Dr. Imre Sándor (tárgyfelelős), e-mail: imre@hit.bme.hu, web: http://www.hit.bme.hu/~imre/

Kérjük, hogy a tantárggyal kapcsolatos bármilyen jellegű kérdés (házi feladat, óra időpontja, témaválasztás stb.) esetén a quant-course@mcl.hu címre küldjenek e-mailt. Ezt a tárgyhoz tartozó e-mail címet minden oktató olvassa.

Tantárgyi tematika

A részletes tantárgyi tematika a VIK honlapján található, ezen a linken érhető el.

Csoportunkról

A BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén működő Mobil Kommunikációs és Kvantumtechnológiák Laboratórium részeként csoportunk a kvantuminformatika és kvantum-információelmélet releváns, jelenleg is nyitott kérdéseit kutatja, valamint kvantuminformatikai tárgyakat oktat. Rendszeresen konzultálunk MSc és BSc hallgatókat önálló laboratórium és szakdolgozat/diplomatervezés során. Több hallgatónk szerepelt eredményesen a kari Tudományos Diákköri Konferencián. Csoportunk két választható tárgyat is kínál, amely mind a villamosmérnök, mérnök-informatikus, mind pedig a fizikus és matematikus szakos hallgatók körében népszerű. Csoportunk oktat egy kötelezően választható tárgyat a villamosmérnök mesterszakos hallgatók számára is.