Pap László közleményei (magyar változat)

 

 Könyv, könyvrész, könyvfejezet

 

1.            Tanszéki Munkaközösség: Integrált áramkörök kapcsolástechnikája. Mérési utasítás.(társszerző), Mérnök Továbbképző Intézet, 1972.

 

2.            Dr. Izsák Miklós (szerk.), Pap László és mások: Budavox Handbook of Telecommunication, Budavox, 1977.

 

3.            Pap László és mások, Az információs társadalom. Magyarország az ezredfordulón, Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián (szerk.: Glatz Ferenc, alprogram vez.: Vámos Tibor), Budapest 2000, Magyar Tudományos Akadémia, pp. 163-178

 

4.            Pap László és mások (szerk.: Almár Iván, Both Előd, Horváth András), Űrtan, Springer Hungarica Kiadó, Budapest, 1996, pp. 192-205

 

5.            Pap László és mások (főszerk.: Géher Károly), Híradástechnika, Műszaki Kiadó, Budapest, 1993, pp. 125-152

 

Cikk szerkesztett könyvben

 

6.            Róbert Schulcz, Sándor Szabó, Sándor Imre, László Pap: “The Effect of Radio Cell Size In wmATM Based Third Generation Mobile Systems”, Applications and Services in the Wireless Networks, Edited by H. Afifi and D. Zeglache, Published by HERMES Penton Ltd, London, 2002, ISBN 1-9039-9630-9, pp. 46-58.

 

Nyomtatott egyetemi jegyzet

 

7.            Pap László (Szerk.: Komarik József), Analóg elektronikus áramkörök, II. füzet, Tankönyvkiadó, Budapest, J5-1257, p. 233, 1979.

 

8.            Tanszéki Munkaközösség (Pap László): Mérési utasítás IV. (társszerző) 1971.

 

Disszertáció

 

9.            Pap László, "Interferenciák fázis-szinkronizált rendszerekben", Kandidátusi értekezés, MTA, 1978.

 

10.        Pap László, "A szórt spektrumú kommunikáció néhány elméleti és gyakorlati problémája", Doktori értekezés, MTA, 1990

 

 

 

 

Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk

 

11.        L. Pap, "Low frequency false-lock phenomenon in  sampled Costas-loops",Journal   of Circuits, Systems and Computers, Vol. 2. ,No. 4.,pp. 359-382., 1992.

 

12.        K. A. Mohamed, L. Pap,"Analysis of frequency-hopped packet radio networks with random signal level", IEEE Selected Areas in Communications, Vol 12., pp. 723-732, May 1994

 

13.        K.A.Mohamed, L.Pap,"Performance analysis of frequency-hopped

spread-spectrum packet radio networks-Part I: Slotted multiple access", Journal

of Circuits, Systems, and Computers, Vol. 6, No.6, pp. 435-455, 1996

 

14.        K. A. Mohamed, L. Pap,"Performance analysis of frequency-hopped

spead-spectrum packet radio networks-Part II: Unslotted multiple access", Journal           of  Circuits, Systems, and Computers,Vol. 6, No. 6, pp. 456-474, 1996

 

15.        K. A. Mohamed, L. Pap,"Performance analysis of  centralized FH-CDMA wireless networks",  Wireless Networks, Vol. 5., pp.163-170, 1999

 

16.        K. A. Mohamed, L.Pap,"Performance analysis of frequency-hopped        packet radio networks with random signal levels. Part II: Error and errasure decoding", Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 10, Nos. 3&4, 2000, pp. 159-172

 

17.        László Pap, "Eastern Europe - Opportunities", European Engineering Yearbook, 1998, Cambridge Marketing Limited, London House, pp. 105-109.

 

18.        L. Pap, S. Imre," A New Call Admission Control Method on the Estimation of Number of Lost Cells ", Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 9, Nos. 5&6, 1999, pp. 321-338

 

19.        S. Imre, L. Pap, “ Neuron Based Call Admission Control Methods for Transport Network of 3rd Generation Mobile Systems “,submitted paper to Journal of 

     Circuits, Systems and Computers, 2000

 

20.        A. A. Belhaj, L. Pap, An Efficient Bandwith Assignment Algorithm for Real-Time Traffic in ATM Networks, IFIP Book on Performance of ATM Networks, Chapman and Hall, London, 1998.

 

21.        G. Jeney, J. Levendovszky, and L. Pap, "Adaptive Near Optimal Multi-user Detection Based on Recurrent Neural Network Receiver", submitted paper to IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2000

 

22.        G. Jeney, J. Levendovszky, L. Pap, E. C. van der Muelen: ”Adaptive Near Optimal Multi-user Detection Using a Stochastic and Hysteretic Hopfield Net Receiver”, EUROSIP Journal on Applied Signal Processing, accepted paper to be published, 2002

 

23.        A. Engelhart, W. Teich, J. Lindner, G. Jeney, S. Imre, L. Pap: “A Survey of Multiuser/Multisubchannel Detection Schemes Based on Recurrent Neural Networks”, Wireless Communications and Mobile Computing, Special issue on Advances in 3G Wireless Networks, 2002, Vol-2., pp 269-284

 

24.        G. Jeney, J. Levendovszky, L. Pap, ”Adaptive Near Optimal Multi-user Detection Based on Recurrent Neural Network Receiver'' Accepted to Eurasip Journal on Applied Signal Processing, 2002.

 

Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk

 

25.        L. Pap und Dr. G. Simon: Noise in Differential Amplifier. Periodica Polytechnika. 1973, Vol., 17., No. 1., pp. 53-68.

 

26.        Dr. G. Simon and L. Pap: Slewing Rate in Operational Amplifier. Periodica Polytechnika. 1973, Vol. 17. No. 1. pp. 35-52.

 

27.        Pap, L.: Vlijanyie mesajusih vozgyejsztvij na szhemu fazovoj avtopodsztrojki csasztotü  vtorova porjadka, Periodica Polytechnika, Vol. 20., No. 2., pp. 78-83, 1976.

 

28.        G. Pap, L. Pap, "Ultrasonic estimation of gestational age and fetal weight", Acta Pediatrica, Academiae Scientarium, Hungariae, Vol. 20, No. 2-3, pp. 119-135, 1979.

 

29.        N. Vannai, L. Pap, "RC oscillator with extremly low harmonic distortion", Periodica Polytechnica, Electrical Engineering, Vol. 24., No. 1-2, pp. 59-65, 1980.

 

30.        L. Pap, "Theory and practice of linearly tunable LC oscillators", Periodica Polytechnica, Ser. El. Eng.,Vol. 36, No 1., pp. 3-17., 1992.

 

31.        G. Pap, J. Szőke, L. Pap,  "Intrauterine growth retardation: ultrasonic diagnosis", Acta Pediatrica, Academiae Scientiarium, Hungariae, vol.24., No. 1, pp. 7-15, 1983.

 

32.        K. A. Mohamed, L. Pap, "RS coded frequency-hopped packet radio networks with receiver memory", Periodica Polytechnica,Vol.36.,No.2.,pp.73-91, 1992.

 

33.        J. Levendovszky, S. Imre, L. Pap, E. C. van der Muelen, B. Varga, " Call Admission Control of ATM Networks Based on Modulating Markov Chains ", Journal on Telecommunications, Vol. XLVII. márc. 1995., pp 19-23.

 

34.        Dr Pap László, dr Simon Gyula, " Radio Telecommonications by the Milennium" Journal on Telecommunications, Vol. XLVII. 1996 Dec., pp 19-22.

 

35.        László Pap, "Eastern Europe - Opportunities", European Engineering Yearbook, 1998, Cambridge Marketing Limited, London House, pp. 105-109.

 

36.        L. Pap, “ Mobile Communications: Trends and Impact on the Information

Society “, Journal on Telecommunications, Vol. XLVI., Sept.-Oct. 1995.,

pp 13-16.

 

37.        Imre S., L. Pap: “Fundamentals of CDMA Systems”, Magyar Távközlés, Selected Papers 1999. pp. 39-42.

 

38.        Fazekas P., S. Imre, L. Pap, R. Schulcz, S. Szabó: "Call Admission Methods in Third Generation Mobile Systems", Hungarian Telecommunication, Selected Papers 2000. pp. 38-42.

 

39.        Dudás, J. Horváth, S Imre, L. Pap,: “Authentication and Cryptography in Mobile Telecommunications Systems”, Hungarian Telecommunication, Vol. XI., No. 1, January 2000, pp. 4-10

 

40.        Á. Gyarmathy, G. Hornyák, L. Szabó,  S. Imre, L. Pap,: “Software Radio Applications in the New Millenium”, Hungarian Telecommunication, Vol. XI., No. 6, June 2000, pp. 9-13

 

 

Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű elõadás

 

41.        Beöthy Mihály-dr.Ferencz Csaba-Pap László-dr.Tarcsay György: Siting of the Planned Hungarian Radio Satellite Tracking Station. Mezsdunarodnaja konferencija po nazemnoj sztancijam. Praga, avguszt 1973. g.

 

42.        Pap, L.E.: Some remarks on  synchronized oscillators in presence of interfering carrier, Conf. Rec. International Conf. Nonlinear Oscillations, ICNO 75, Berlin, Sept. 1975.

 

43.        Pap, L.E.: The Effect of Interfering Signals in Second Order Phase-Locked Loop. Nautchno Technitsheskoe Obshestvo  Radiotekhniki,  Electroniki i Svyazi, A.S. Popova, Moskow, July 1975.

 

44.        Pap, L.: Coloured Noise in Phase-Locked Loop, 5th Summer Symposium on Circuit Theory 1977, Kladno, Sept. 5-9. 1977.

 

45.        Pap László, Csernák József: Feed-forward Compensation of Operational Amplifiers, XX. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, 1975. okt.

 

46.        Vannai N., Pap L.: Frequency identification with cyclotomic digital filter, VI. Colloquium on Microwave Communication, Budapest, 1978.

 

47.        Pap L., Vajda I., Mihály Zs., "Correlation receiver for DS spread spectrum system", Seventh Colloquium on Microwave Communication, Budapest,  Hungary, 1982. Proceedings, pp. 151-154.

 

48.        L. Pap, Zs. Mihály, "A TFM receiver using the Viterbi algorithm", Second Joint Swedish-USSR International Workshop on Information Theory, Granna, Sweden,Proceedings, pp. 104-111, April 14-19, 1985.

 

49.        L. Jereb, L. Pap, "Estimation of time of failure distribution of multistate Markovian systems", RELECTRONIC 85, Budapest, Proceedings, pp. 558-565, 1985.

 

50.        L. Pap, Cs. Magyar, H. Somogyi, I. Vajda, "On the performance analysis of a frequency hopped packet radio system", Eighth Colloquium on Microwave Communication, Budapest, Hungary, Proceedings, pp. 269-270, Aug. 1986.

 

51.        L. Pap "Throughput evaluation in binary DS CDMA Spread Spectrum ALOHA Systems", COMCONEL 90, Cairo, Egypt, Proceedings pp. 84-87, Dec. 1990.

 

52.        L. Pap, "Code synchronization in frequency hopping burst communication systems" 20th European Microwave Conference, Budapest, Hungary, Proceedings pp. 1636-1641, 1990. szept. 10-13.

 

53.        L. Osváth, L. Pap, "Optimum transmission of stationary non-bandlimited stochastic signals in sampled channels", COMCONEL 90, Cairo, Egypt, Proceedings pp. 67-69, Dec. 1990.

 

54.        A. A. Belhaj, L. Pap, T.V. Do,” Statistical Call Admission Control for Real-Time Traffic in ATM Network “, Proc. ICCC’97, paper No. 50, November 1997, France

 

55.        Mihály Zs., Pap. L., "Sávtakarékos modulációs eljárások", Mikrohullámú Szeminárium, Budapest, Proceedings, pp. 87-94, Jan. 15-16. 1985.

 

56.        L. Pap, "Linear VCO-s based on LC circuits", Proceedings of the Workshop on Circuit Theory and Applications, Budapest, 15-18. Sept. 1991, pp. 31-34.

 

57.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Analysis of frequency-hopping multiple-access packet radio networks, IEEE International Workshop on Personal, Indoor and Mobile Communications, Siofok, Digest of the Workshop, pp. 19-21, 25th-28th, May 1992.

 

58.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Performance analysis of packet communication systems in fading environment", IEEE International Workshop on Personal. Indoor and Mobile Communications, Siófok, Digest of the Workshop, pp. 105-108, 25th-28th, May 1992.

 

59.        L. Pap, "Linear VCO-s based on LC circuits", International Seminar on Nonlinear Circuits and Systems, Proceedings, Vol. 2., pp. 244-251, June 16th-18th, 1992, Moscow, Russia.

 

60.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Performance analysis of frequency hopping unslotted packet radio networks", IEEE Second International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, Nov 29th- Dec 2nd, 1992, Yokohama, Japan, pp. 115-118.

 

61.        L. Pap, "A general jamming model of spread spectrum systems",IEEE Internatiomal Conference on Communications, ICC`93, May 23rd-26th, Conference Record, Vol 1/3, pp 473-477, 1993

 

62.        K. A. Mohamed, L. Pap, "General analysis of FH packet communication system in fast Rayleigh fading environment", IEEE International Conference on Communications, ICC`93, May 23rd-26th, Conference Record, Vol 1/3, pp 142-146, 1993

 

63.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Analysis of frequency-hopped packet radio networks with several symbol per dwell interval",  IEEE GLOBECOM'93, Conference Record, Vol. 3, pp 1754-1758, 29 Nov.-2 Dec., Houston, 1993

 

64.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Analysis of unslotted frequency-hopped packet radio networks with star topology", IEEE GLOBECOM 1994, Conference Record, Vol. 1/3, pp 436-440, 28 Nov.-2 Dec., San Francisco, 1994

 

65.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Analysis of slotted frequency-hopped packet radio networks with random and deterministic hopping pattern", SUPERCOM ICC'94, Conference Records, Vol. 1/3, pp 494-498, 2 May-5 May, New Orleans, 1994

 

66.        L. Pap, "Eastern european countries and trends in telecommunication services towards the 21th century", UN/IAF Conference, 15-18 Oct. 1993, Graz, Austria

 

67.        L. Pap, "Performance analysis of DS packet radio networks with given auto- and crosscorrellation sidelobes” IEEE Third International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, July 4-6 1994, University Oulu, Oulu, Finland, Proceedings Vol. 1/2, pp. 343-346

 

68.        K. A. Mohamed, L. Pap,"Performance analysis of frequency-hopped       packet radio networks with side information generated from test symbols", ISSSTA'96, Mainz, Germany, Sept. 22-25, 1996, Proceedings, Vol 3/3, pp. 1278-1281

 

69.        J. Levendovszky, S. Imre, L. Pap, E.C. van der Muelen, B. Varga, P. Pozsgai,

"Tail Distribution Estimation for Call Admission in ATM Networks ", Third Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks, Bradford, 2-6 June, Bradford, 1995, pp.46/1-46/11

 

70.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Selective Reject Frequency-Hopped Spread Spectrum Networks", GLOBECOM'96, 1996 IEEEE Global Telecommunications Conference, Conference Record, Vol 3/3, pp. 2153-2156, 18-22. November, London, England

 

71.        A. A. Belhaj, L. Pap, T.V. Do, "Real Time Traffic Over Wide Area ATM

Networks "Proc. Broadband and Multimedia Workshop, Nov. 1996, pp. 115-130 Zagreb, Croatia

 

72.        A. A. Belhaj, L. Pap, T.V. Do, "Simple and Efficient Call Admission Control for Real-Time Traffic in ATM Networks", International Conference on Telecommunications, Con-TEL’97, pp. 169-179, June 18-20 1997, Zagreb, Croatia

 

73.        K. A. Mohamed, L. Pap, "Inter-cell Interference in Spread Spectrum Wireless LANs Employing Handshake Protocols" Proc. of  ICC'98, June 7-11,Atlanta, USA, paper No. S052, 1998

 

74.        A. A. Belhaj, L. Pap, "An Efficient Bandwith Assignment Algorithm for Real-Time Traffic in ATM Networks", Proc. 5th IFIP Workshop on Performance Modeling and Evaluation of ATM Networks, paper No. 49, June 1997, Ilkley England

 

75.        L. Pap, S. Imre, J. Levendovszky, E.C. van der Meulen, B. Varga, "Tail Distribution Estimation for Call Admission Control in  ATM Networks ", Participants Proceedings of 4th Workshop on Performance Modelling and Evaluation of ATM Networks ", Ilkley, West Yorkshire U.K., 9th-12th July, 1995

 

76.        J. Levendovszky, S. Imre, L. Pap, E. C. van der Meulen, B.Varga," Comparative Analysis of Call Admission Control Algorithms for ATM Networks ", Annual Scientific Progress Report, COPERNICUS C579, August, 1995

 

77.        J. Levendovszky, S. Imre, L. Pap, E.C. van der Meulen, P.          Pozsgai," Tail Estimation by       Statistical Bounds and Neural Networks ", Proceedings of 17th Benelux Symposium on Information Theory, Enschede, The Netherlands, 30-31 May, 1996, pp. 137-145

 

78.        L. Pap," Current Status of Telecommunications and Information Science in Central and Eastern Europe and Trends in the Development ", Korea in the 21th Century: In Search for Peace, Unification, and Prosperity, International Seminar, Chongju, Korea, 3-4. June, 1997

 

79.        A. A. Belhaj, L. Pap,” Efficient Call Admission Control for Real-Time Traffic Based on Tail Estimation “, Proc. Thirteenth UK Workshop on Performance Engineering of  Computer and Telecommunication Systems, paper No. 33, July 1997, Ilkley England

 

80.        K. A. Mohamed, L. Pap,” Performance Analysis of Receiver Directed FH-CDMA Networks”, Proc. Fifth International Conference on Spead Spectrum Techniques and Applications, IEEE ISSSTA ‘98, September 2-4, 1998, Sun City, South Africa, Vol. 1/3., pp 342-346

 

81.        F. Balázs, K. Hankó, Imre S., G. Jeney, L. Pap: “Capacity Expansion Capabilities in ODMA Systems”, WPMC’99, Amsterdam, The Netherlands, September 21-23, 1999.

 

82.        F. Balázs, K. Hankó, Imre S., G. Jeney, L. Pap: Simulation Tool for ODMA Extension of UMTS System, COST254 Workshop, Neuchatel Switzerland, May 25-27, 1999.

 

83.        L. Pap, S. Imre: "New CAC Method Based on Errorcorrected Chernoff Bound with Joint Optimization", 2nd Symposium on Communication Systems, Networking and Digital Processing, Bournemouth, UK, July 18-20 2000, pp. 253-256. (supported by IEEE, IEE, EURASIP)

 

84.        Gábor Jeney, János Levendovszky, Sándor Imre, László Pap: "Comparison of Different Neural Network Based Multi-user Detectors", EUNICE 2000 (European Network of Universities and Companies in Information and Communication Engineering) 6th Open European Summer School, September 2000, Eschende, pp. 117-123

 

85.        Cs. Keszei, D. Hollós, L. Pap., S.: Imre: "HIPERLAN/2 Dynamic CC Selection in Ad Hoc Multi-hop Environment", IST Mobile Communications Summit 2000, October 1-4, 2000, Galway, Ireland, pp. 673-678.

 

86.        Imre S, L. Pap: "Neuron Based Call Admission Control Method for Transport Network of 3rd Generation Mobile Systems", Symposium on Communications and Vehicular Technology SCVT-2000, of the IEEE Benelux Chapter on Vechicular Technology and Communications, 19 October 2000, IMEC, Leuven, The Netherlands, pp. On CD ROM.

 

87.        Róbert Schulcz, Sándor Szabó, Sándor Imre, László Pap: "The Effect of Radio Cell Size In wmATM Based Third Generation Mobile Systems", Services & Applications in the Wireless Public Infrastructure 2001, 25-27 July 2001, Evry (Paris) France, Published at HERMES Scientific Publications, ISBN 2-7462-0305-7, pp. 59-72.

 

88.        R. Schulcz, S. Imre, L. Pap:  Call Admission Control Methods in wmATM Based Third Generation Mobile Systems" International Symposium 3rd Generation infrastructure and Services, 3GIS, 2-3 July 2001, Athens, Greece, pp. 30-33, (supported by IEEE, IEE)

 

89.        T. Balog, F. Balazs, S. Imre, L. Pap: “Analysis of Extended OFDM-CDMA Systems”, 6th International OFDM-Workshop 2001, September 18th -19th, 2001, Hamburg, Germany, pp. 26-1 – 26-4, (supported by IEEE)

 

90.        G. Zsoldos, F. Balazs, S. Imre, L. Pap: “Performance Comparison of Different PLC Architectures”, 6th International OFDM-Workshop 2001, September 18th-19th, 2001, Hamburg, Germany, pp 30-1 – 30-4, (supported by IEEE)

 

91.        R. Schulcz, S. Imre, L. Pap: ”Qualitative Analysis and Comparison of HMIPv6 and RegRegv6 Protocols”, 10th SoftCOM2002, October 08-11, 2001, Split, Dubrovnik (Croatia), Ancona, Venice (Italy), Published at FESB-Split, ISBN 953-6114-52-6, pp. 232-237.

 

92.        G. Jeney, S. Imre, L. Pap, A. Engelhart, T. Dogan, W.G. Teich, „Comparision of Different Multiuser Detectors Based on Recurrent Neural Networks”, Proc COST 262 Workshop Multiuser Detection in Spread Spectrum Communications, Reinsenburg/Germany, 2001, pp 61-70.

 

Magyar nyelvű folyóiratcikk

 

93.        Pap László-dr.Simon Gyula: Zaj differenciálerősítőkben. Hiradástechnika 1971. aug., XXII. évf. 8.sz. pp. 232-238.

 

94.        Dr.Simon Gyula-Pap László: Maximális jelváltozási sebesség műveleti erősítőkben. Hiradástechnika 1972. dec., XXIII. évf. 12. sz. pp. 365-372.

 

95.        Pap L.: A Fokker-Planck-Kolmogorov egyenlet és alkalmazása a hiradástechnikában. Hiradástechnika, XXVII. évf. 8. sz., pp. 225-234, aug. 1976.

 

96.        Pap László: Interferenciák a másodrendű fázis-zárt hurokban. Hiradástechnika, XXVII. évf. 5. sz. 1976. máj., pp. 129-133.

 

97.        Pap László, Csernák József: Műveleti erősítők kompenzálása előrecsatolással.

Hiradástechnika, XXVI. évf. 3. sz. pp. 68-78, 1975. márc.

 

98.        Pap László, Nemes Mihály: Oszcillátorok stabilitása. Hiradástechnika, XXVI. évf. 12. sz. pp. 364-369. 1975. dec.

 

99.        Pap Gábor dr., Pap László: A terhesség idejének és a magzat súlyának becslése ultrahang gyorsképernyős készülékkel a II. és III. trimesterben. Orvosi Hetilap, 119. évf. 27. szám, pp. 1667-1671, 1978. julius.

 

100.    Dr.Pap László, Dr.Vajda István, "Zavarvédelem szórt spektrumú rendszerekben", Hiradástechnika, XL, évf. 12. szám, pp. 353-366, 1989.

 

101.    Vannai Nándor, Pap László, "Ultra kis torzitású szinuszos oszcillátor", Hiradástechnika, XXX. évf., 11-12. szám, pp. 367-370, 1979.

 

102.    Komarik J., Farkas G., Nemes M., Pap L..," Tervezési segédlet vázlata a GA800 gate-array-vel történő tervezéshez. Mérés és Automatika, 31. évf., 8.sz., pp. 313-315, 1983.

 

103.    Pap László, "Földünk és a világűr", Természet Világa, Évf. 123., 11. szám, pp. 482., 1992.

 

104.    Pap László,"A hírközlő csatornák fizikai védelme, szórt spektrumú eljárások", Híradástechnika, Vol. XLVI. márc. 1995., pp. 2-9.

 

105.    Dr Pap László, dr Simon Gyula, " A lineáris modulációs rendszer ", Magyar Távközlés, VI. évf.,8. sz.,1995 aug., pp 16-18.

 

106.    Dr Pap László, dr Magyar Gábor, dr Novák István, " Multimédia -oktatás és kutatás", Magyar Távközlés, VI, évf.,8. sz.,1995 aug., pp 27-30.

 

107.    Dr Pap László, Dárdai Árpád, " SST-CDMA rendszerek tulajdonságai, cellás rendszerek összehasonlítása ", Híradástechnika, 4. sz., ápr. 1995., pp 2-12.

 

108.    Dr. Pap László, dr Imre Sándor, “ A CDMA rendszerek alapjai”, Magyar Távközlés, IX. évf., október 1998.

 

109.    Balázs F., Hankó K., dr Imre S., Jeney G., Dr Pap L.,”ODMA alkalmazása WCDMA rendszerekben “, Magyar Távközlés, X. évf., január 1999, pp 12-17.

 

110.    Fazekas P., dr Imre S., Dr Pap L., Schulcz R., Szabó S., “ 3. generációs mobil rendszerek hívásengedélyezési módszerei “, Magyar Távközlés, X. évf.,1999. pp 18-21.

 

111.    L. Gerzsenyi, Imre S.,  L. Pap, K. Szegedi: “Mobilitás az Interneten”, Magyar Távközlés, Vol. X., No. 4. április, 1999. pp. 34-37.

 

112.    Pap László, Takács György: "Technológiai előretekintési program - I, rész", Magyar Távközlés, Vol. XI., No. 5. május, 2000. pp. 3-7.

 

113.    Pap László, Takács György: "Technológiai előretekintési program - II, rész", Magyar Távközlés, Vol. XI., No. 6. június, 2000. pp. 3-8.

 

114.    Dudás I., Horváth Cz. J., Imre S., Pap L., "Hitelesítés és titkosítás mobil hírközlő rendszerekben", Magyar Távközlés, Vol.XI., No. 1. január, 2000. pp. 4-10.

 

 

Magyar nyelvű konferencia-elõadás

 

115.    Pap László: Deppler mérések műszerezettségi problémái. Geodéziai konferencia kiadványa. 190. Székesfehérvár.

 

116.    Pap László: Matematikai jelfeldolgozási módszerek és jelfeldolgozó berendezések a neurofiziológiai gyakorlatban. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában (3. kollokvium kiadványa), Szeged. 1972. dec. 4-6.

 

 

Magyar szabadalom

 

117.    Pap László-Vannai Nándor-Fixek László: Kapcsolási elrendezés ultra kis torzitásúkétfázisú RC oszcillátor megvalósítására, Magyar Szabadalom, OTH 172 631, 1976.

 

118.    Pap László, Domború Zoltán, "Kapcsolási elrendezés nagysebességű, nagypontosságú analóg vektorgenerátor megvalósítására grafikus megjelenítőkben", OTH 178 634, 1979.

 

119.    Pap László, Zsebe László, Bakk László, "Túlfeszültség ellen védő kapcsolási elrendezés nagy bemenő impedanciájú áramkörök bemenetének védelmére", OTH 188 553, 1985.

 

120.    Pap László, Baldauf Lajos, Sonkoly Aurél, Jancsó István, Gyömöre Mihály, "Adaptív sávleszívó berendezés", OTH 201 433, 1986.

 

121.    Pap László, Mihály Zsigmond, Vajda István, Baldauf Lajos, Vannai Nándor, Fülöp Tamás, Győrfi László, Simon Gyula, Jancsó István, Gyömöre Mihály, "Kapcsolási elrendezés direkt szekvenciális elven működő szórt spektrumú vevőkészülékhez", OTH 190 480, 1984.

 

122.    Pap László, Szép Tibor, Baldauf Lajos, Mihály Zsigmond, Vajda István, Győrfi László,    Fülöp Tamás, Simon Gyula, Vannai Nándor, Jancsó István, Gyömöre Mihály, "Berendezés gyors frekvenciaugratásos szórt spektrumú vevőkészülékek számára", OTH 202 692, 1986.

 

123.    Székely Levente, Vannai Nándor, Pap László, Strausz Tamásné, Turchányi Gyula, Bálint Zoltán, Verebély Pál, Vincze Árpád, "Kapcsolási elrendezés több-portos memória kialakítására, különösen nagyfelbontású raszteres grafikus megjelenítőkhöz", OTH 192 704, 1985.

 

124.    Bálint Zoltán, Pap László, Strausz Tamásné, Székely Levente, Turchányi Gyula, Vannai Nándor, Verebély Pál, Vincze Árpád, "Kapcsolási elrendezés nagyfelbontású raszteres grafikus megjelenítőkhöz karaktermező generálására", OTH 193 3O8, 1985.

 

125.    Bálint Zoltán, Pap László, Strausz Tamásné, Székely Levente, Turchányi Gyula, Vannai    Nándor, Verebély Pál, Vincze Árpád, "Vezérlőegység nagyfelbontású raszteres grafikus megjelenítőkhöz, OTH 193 307, 1985.

 

126.    Pap László, Baldauf Lajos, Mihály Zsigmond, Vannai Nándor, Vajda István, Székely Levente, Szép Tibor, Várhegyi Dezső, Balog Imre, Gyömöre Mihály, Temesi László, "Hibrid frekvenciaugratásos információátviteli eljárás szórt spektrumú adó-vevő készülékhez", know how, 1989.

 

127.    Pap László, Baldauf Lajos, Mihály Zsigmond, Szép Tibor, Vajda István, Fülöp Tamás, Simon Gyula, Székely Levente, Vannai Nándor, "Automatikus adószintszabályzó rendszer és algoritmus direkt szekvenciális szórt spektrumú rádió berendezéshez", BME HEI, FMV, know-how, 1987.

 

128.    Zsebe László, Pap László, Bakk László, "Kapcsolási elrendezés váltakozóáramú mérőkörök gyorsított üzemű védelmére", OTH 188 554, 1985.

 

129.    Bakk László, Pap László, Zsebe László, "Kapcsolási elrendezés feszültség, ellenállás, vagy feszültség, áram és ellenállás mérésére, elsősorban digitális multiméterekhez", OTH 184 577, 1985.

 

130.    Baldauf Lajos, Cserna Csabáné, Simon Gyula, Pap László, Sárkány Tamás, Henk Tamás, Király Szabolcs, Kukucska Pál, "Kapcsolási elrendezés önműködő frekvenciaszabályozású rádióvevő újraszabályozására jelkimaradás esetén", OTH 206 003, 1985.

 

131.    Baldauf Lajos, Cserna Csabáné, Simon Gyula, Pap László, Sárkány Tamás, Henk Tamás, Király Szabolcs, Kukucska Pál, "Kapcsolási elrendezés automatikus erősítésszabályozású áramkör kimenő jelének amplitúdó demodulációjára", OTH 3186/1988.

 

 

Elektronikus publikáció

 

132.    Pap László, Imre Sándor, A mobil hírközlés alapjai, elektronikus jegyzet, BME, 1999, p. 200, http://www.hit.bme.hu/mcl/hu/oktatas.html

 

133.    Pap László, A technika új csodája: a globális helymeghatározás, Mindentudás Egyeteme, 2003. június 23. http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme/pap/20030623paplaszlo41.html


Könyvtárakban el nem helyezett fontosabb kutatási jelentések

 

134.    dr.Ferencz Cs.-Pápay Zs.-dr.Tarcsay Gy.-Pap László és mások: Mesterséges holdak doppler görbéi és geofizikai alkalmazásai III.

Tanulmányterv, 1971. nov. (MÉM OFTH Könyvtára).

 

135.    Pap László: Biológiai jelek matematikai feldolgozása. Tanulmány, 1972. (A MEDICOR Esztergomi Gyáregység).

 

136.    dr.Ferencz Cs.-Pap László: INTERKOZMOSZ rádiós mesterséges hold megfigyelő állomás hely-kijelölése.    Tanulmány, 1972. (Űrkutatási Kormánybizottság).

 

137.    dr.Ferencz Csaba-Pap László: Az INTERKOZMOSZ megfigyelő földi állomás helykijelölési méréseinek előírásai. Tanulmány, 1972, (Űrkutatási Kormánybizottság).

 

138.    Pap László: Sztochasztikus analizátor.      Tanulmányterv. 1973. (A MEDICOR Esztergomi Gyáregysége).

 

139.    Beöthy Mihály-dr.Ferencz Csaba-Pap László: Az INTERKOZMOSZ földi megfigyelő állomás hálóterve. Tanulmány. 1973.

 

140.    Pap László-Szabó Csaba: PLL áramkörök alkalmazási lehetőségei a zajvédettség növelése érdekében professzionális hirközlő rendszerekben. Tanulmány, 1975. márc. (FMV).

 

141.    Mihály Zs., Pap L., Vajda I., "A szórt spektrumú eljárások alkalmazása a digitális rádiókommunikációban, Tanulmány, BME HEI, 1981.

 

142.    Pap L., Szép T., Vajda I., "Hibrid FH modem”, Rendszerterv, BME HEI, FMV, 1986.

 

143.    Vajda I., Pap L., "Adatátvitel rövidhullámú csatornán", BME HEI, VIDEOTON, 1986.

 

144.    Baldauf L., Pap L., "Szórt spektrumú elven működő csatornán véletlen időosztású algoritmusok konstrukciója és analizise", BME HEI, G1-41-O35/86 OMFB, Okt. 1988.

 

145.    Pap L., "Ütközési mechanizmusok a DS elven működő spread ALOHA rendszerekben", BME HEI, G1-41-O35/86 OMFB, Okt. 1989.

 

146.    dr. Mihály Zs., Dr. Pap L., dr. Vajda I.," A kiterjesztett ( szórt ) spektrumú technológia hazai szabályzásának előkészítésére ", HTE-BME HT, 1993 október.

 

Csak kivonatban megjelent konferencia-elõadás vagy csak szóban elhangzott elõadás

 

147.    dr.Házman István-Pap László: Beszámoló az integrált áramkörös elektronika oktatásról. Mikroelektronikai alkatrész ankét, Szombathely, 1971.

 

148.    Pap László: Jeldetekciós módszerek az idő- és frekvenciatartományban.

Mérnöki Továbbképző Intézet, 1972. ősze, 16 óra.

 

149.    dr.Házman István - Pap László: Differenciálerősítők kapcsolástechnikája.

Mérnök Továbbképző Intézet, 1972, tavasz, 40 óra.

 

150.    Pap László: Fázisszinkronizált áramkörök és alkalmazásaik. Hálózatelméleti szeminárium. HEI 1973. tavasz.

 

151.    Pap, L.: The reduction of pull-in range in a second order phase-locked loop in presence of interfering carrier, Vyzkumná zpráva, Z-657/A, Czechoslovak         Academy of Sciences, Institute of Radioengeneering and Electronic, p. 33, Praha,       Oct. 1974.

 

152.    Dallos György-Pap László-Szabó Csaba: Fáziszárt hurkok elmélete és alkalmazás-technikája a hiradástechnikában. HTE előadássorozat, 1975. márc. 6., ápr. 18. és máj. 6.

 

153.    Fülöp Tamás-Pap László: Műveleti erősítők lineáris és nemlineáris alkalmazása, HTE előadás, 1974. február 5.

 

154.    Pap László: Analóg szorzók, HTE előadás, 1974. január 30.

 

155.    L. Pap: Non-linear Behaviour of Compensated Operational Amplifiers, Colloquiums of Circuit Theory. Institute of Radioengineering and Electronics, Czechoslovak Academy of  Sciences. Praga, 1974. okt. 1O.

 

156.    L.Pap: Feed-Forward Compensation, Department of Circuit Theory of the Czech Technical University of Prague. Prága, 1974. okt. 31.

 

157.    Vannai Nándor, Pap László, "Ultra kis torzitású szinuszos RC oszcillátor", BME Villamosmérnöki Kar, Tudományos ülésszak, Január 28-29. 1980.

 

158.    Vajda István, Pap László, "Szórt spektrumú átviteli rendszerek, Információelméleti Szeminárium, BME HEI, Febr. 28., 1980.

 

159.    Vajda István, Pap László, "Szórt spektrumú átviteli           rendszerek a multiuser adatátvitelben", Számitógép- hálózati modellek, Tavaszi Iskola, Szeged, márc. 31. - ápr.3 , 1980.

 

160.    Pap László, "Billentyűs telefon dekóder", Hálózatelméleti Szeminárium, BME HEI, okt.16, 1980.

 

161.    L. Pap, I. Vajda, Zs. Mihály, "Some remarks on receiving of DS spread spectrum signals", Summer School on Secure Digital Communication, CISM, Udine, jul. 7-18., 1982.

 

162.    Mihály Zs., Győrfi L., Vajda I., Pap L. "Sávtakarékos rádió adó-vevő digitalizált beszéd átvitelére", BME Villamosmérnöki Kar, Tudományos ülésszak, Ápr. 19-20., 1983.

 

163.    L. Pap., "On the modelling of FH channels", Seminar on Multiple User Communication, Tecnical University of Budapest, Apr. 24-27, 1984.

 

164.    L. Pap., "Some theoretical and practical problems of frequency-coded fast frequency hopping spread spectrum system", Kolloquium über Moderne Probleme der theoretischen und augenwandten Elektronik, ETH Zürich, Institute für Signal und Infovearbeitung, jun. 1., 1985.

 

165.    I. Vajda, L. Baldauf, L. Pap, "Performance analysis of an AGC-algorithm for fast frequency hopping system", IEEE Meeting, Institute of Communication Electronics, Budapest, May 23-26, 1988.

 

166.    L. Pap, "On a special central limit problem", ETH Zentrum, Zurich, Preprint, May 1985.

 

167.    Pap László, "Űrtávközlés Magyarországon", Földünk és a világűr, Konferencia a Világűr Nemzetközi Éve alkalmából, Budapest, 1992. október 20.

 

168.    Pap László, "Folytonos fázisú modulációs rendszerek", Hiradástechnikai Tudományos Egyesület Előadássorozata, Budapest, 1992. november 16.

 

169.    Khairi A. Mohamed, Pap László, "A szórt spektrumú átvitel szerepe a többfelhasználós hírközlésben", Hálózatelméleti Szeminárium, Távközlési és Telematika Tanszék, 1992. február.

 

170.    Pap László, "Korszerű irányzatok a vezetéknélküli távközlésben", Puskás Tivadar Emlékülés, Budapest, 1993. március 16.,Hotel Gellért.

 

171.    Pap László, "A Hold-kísérlet integrátora, a jelillesztés módszerei", Bay Zoltán Tudományos Emlékülés, Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen, 1993. április 7.

 

172.    László Pap, "Performance Analysis of a Spead Spectrum Time Hopping System", Workshop Integrated Space/Terrestrial Networks, COST 226, Gratz, Austria,TU Gratz,1993 25-26 February.

 

173.    László Pap, "Recent results in performance analysis of CDMA packet radio systems", Kolloquium Informationstechnik WS 1994/95, Technische Universitat Muenchen, 07.12.94, Muenchen

 

174.    Pap László, " Rádiótávközlés az ezredfordulón ", HIF Országos Fórum, Budapest, 1996. október 18.

 

175.    Pap László, " Az informatikaoktatás európai színvonalon "DAT Napok, Debrecen, 1996. október 28.

 

176.    Pap László," Gondolatok az oktatásról az Információs Társadalomban, trendek és dilemmák ", Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Tudományok Osztálya, Vitanap, Budapest, 1996. május 8.

 

177.    Pap László, " Mobile Communication Development, Trends and Inpact on the Information Society ", MÁV BEIG, Mobile Communications Conference, HTE, 6-7., Nov., 1995

 

178.    Pap László, " A világbanki támogatású OTKA programok során felmerült kérdések és problémák ", OTKA Fórum, MTA, 1997. május 22.

 

179.    L. Pap, “ Mobile Communication Systems and their Applications “, Lecture series, Fakultat für Wirtschaftswissenschaften und Informatik,Universitat Klagenfurt,

19-24 January 1998

 

180.    Pap László, “A CDMA elvi alapjai “, CDMA Fórum, HTE, 1998. junius 4., PKI konferenciaterem

 

181.    Pap László, " A személyi kommunikáció szerepe az informatikai társadalomban ", HIF Fórum, Pécs, 1995 szept. 14.

 

182.    László Pap, " Mobile Communication Development Trends and Impact on the Information Society ", Mobile communication, MÁV BEIG, 6-7 Nov., 1995

 

183.    Pap László, " A rádióhírközlés korszerű adatátviteli módszerei ", HTE Tudományos nap, Magyar Rádió, 1995 nov 30.

 

184.    Pap László, “ A mobil telefonrendszerek fejlődési irányai “, Westel 900 Konferencia, Budapest, Flamenco Hotel, 1998. november 16.

 

185.    Pap László, „ A WCDMA alkalmazása a 3. generációs mobil rendszerekben” , Mobil Adatkommunikációs Fórum, Budapest, MATÁV PKI-FI, 1999. május 19.

 

186.    F. Balázs, K. Hankó, S. Imre, G. Jeney, L. Pap: “How ODMA Works - Some analytical and practical issues”, ETIK Autumn Workshop, December 4, 1998, pp. 7-13.

 

187.    Fazekas P., Imre S., L. Pap, R. Schulcz, S Szabó: “Call Admission Control in Virtual Connection Tree Based Mobile ATM Networks”, ETIK Autumn Workshop, December 4, 1998, pp. 7-13.

 

188.    L. Gerzsenyi, Imre S., L. Pap, K. Szegedi: “The New Generation of Internet Protocol and the Mobility Support of IPv6”, High Speed Networking Laboratory Spring Workshop, May 9-12, 1999, pp. 19-20.

 

189.    R. Boldis, Imre S., L. Pap, I.: “Overwiev of Wireless Application Protocol”, High Speed Network Laboratory Sring Workshop, May 9-12, 1999, pp. 21-23.

 

190.    F. Balázs, K. Hankó, Imre S., G. Jeney, L. Pap: “ODMA Application in UMTS System”, High Speed Network Laboratory Sring Workshop, May 9-12, 1999, pp. 33-35.

 

191.    Fazekas P., Imre S., L. Pap, R. Schulcz, S Szabó: “Virtual Connection Tree based Mobile ATM Network”, High Speed Network Laboratory Sring Workshop, May 9-12, 1999, pp. 17-18.

 

192.    Fazekas P., Imre S.,  L. Pap, R. Schulcz, S Szabó: “Planning and Modeling Virtual Connection Tree Based ATM Networks”, ETIK Spring Workshop, May 25. 1999, pp. 13-18.

 

193.    F. Balázs, K. Hankó, Imre S., G. Jeney, L. Pap: “Capacity Expansion and Interference Lowering Capabilities of ODMA Systems”, ETIK Spring Workshop, May 25. 1999, pp. 7-12.

 

194.    Pap László, "A Magyar Tudományos Akadémia informatikai stratégiájának oktatási fejezete", Magyar Tudományos Akadémia, 1999. február 22.

 

195.    L. Pap, "Breakthrought in Radiocommunication", Infocommunication Trends'99,  HIF International Conference, Budapest, Szept. 30. - Oct. 1., 1999.

 

196.    Pap László, "A mobil távközlés hatása az internetre", Az Internet jelene és jövője Magyarországon, Internet Fiesta, MTA, Budapest, 2000. március 17.

 

197.    Pap László, "Kódosztásos többszörös hozzáférés, a mobil kommunikáció új technológiája", MTA Műszaki Tudományok Osztálya, felolvasó előadás, Budapest, 2000. január 20.

 

198.    Pap László, „A kódosztásos többszörös hozzáférés szerepe a korszerű mobil hírközlésben” MTA székfoglaló előadás, Budapest, 2001. október 24.

 

199.    Pap László, "Trendek a mobil infokommunikációban", VII. Országos Neumann Kongresszus és Tisztújító Közgyűlés, MTESZ NSZJT, Eger, 2000. június 21-23.

 

200.    Pap László, "Információs társadalom-mérnöki lehetőségek (oktatóink kutatás-fejlesztési eredményei BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán)", BME,

         2000. Május 24.

 

201.    Gábor Tóth, Tamás Éltetõ, Sándor Imre, László Pap: Investigation of the Behavior of TCP Space in GPRS, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Spring Workshop, May 21-24, 2000, pp.74

 

202.    F. Balázs, L. Imre, S. Imre, G. Jeney, L. Pap: “Linear and Recurrent Neural Network Based Multi-User Receivers”, ETIK Spring Workshop, 11 May 2000, pp. 15-21

 

203.    P. Fazekas, S. Imre, L. Pap, R Schulcz, S. Szabó: “Handover Methods and Analytical Modeling of Mobile ATM Networks”, ETIK Spring Workshop, 11. May 2000, pp. 46-51

 

204.    Gábor Jeney, S. Imre, L. Pap: “On the Simulation of Recurrent Neural Network Based Multi-User Detectors”, oral presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp. 24

 

205.    Csaba Keszei, Dániel Hollós, S. Imre, L. Pap: “First Steps Towards HiperLAN2 for Ad Hoc Networking I”, oral presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp.18

 

206.    Csaba Csegedi, Szabolcs Vajda, Róbert Schulcz, S. Imre, L. Pap: “Multi-protocol over WATM Networks”, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp. 85

 

207.    Csaba Keszei, Péter Barta, Csaba Kusjbus, S. Imre, L. Pap “Efficiency Test of HiperLAN/2 Dynamic Central Controller Selection”, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp. 86

 

208.    János Horváth, András Földesi, György Homolya, Dániel Koczka, S. Imre, L. Pap: “Classification Problem of Ad-hoc Mobile Networks”, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp. 87

 

209.    Balázs Rózsás, Róbert Maka, Sándor Szabó, S. Imre, L. Pap: “Wireless ATM and Mobile IP Interworking”, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp.102

 

210.    László Imre, Gábor Jeney, S. Imre, L. Pap: “Multi-user Detectors in WCDMA Systems”, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp.104

 

211.    Ferenc Balázs, S. Imre, L. Pap: “Information-Maximization Based Multichannel Blind Equalization”, poster presentation, High Speed Networking Laboratory Autumn Workshop, November 21-22, 2000, pp.105-106

 

212.    L. Farkas, G. Jeney, L. Imre, S. Imre, L. Pap: “Linear and Recurrent Neural Network Based Multi-user Receivers”, ETIK Autumn Workshop, 19. December 2000, pp. 68-79

 

213.    P. Fazekas, S. Imre, L. Pap, Gy. Chinoradszky, T. Szijjártó, P. Triesz: “Analysis of Wideband Cellular Networks with Variable Bit-rate Connections”, ETIK Autumn Workshop, 19. December 2000, pp. 34-41