Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció

Integration of mobile networks and services

 

 

 

 MSc szak mérnök informatikus

Szakirány felelős tanszék      

  HIT
Oktató tanszékek                    

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT)

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT)

Szakirányfelelős oktató          

Dr. Fazekas Péter (HIT)

fazekasp kukac hit.bme.hu

                             

A specializáció célkitűzése

A szakirány célja olyan mérnök-informatikusok képzése akik értik a mobil és vezeték nélküli hozzáférést is biztosító hálózatok kihívásait, problémáit, ismerik az ezen hálózatok megvalósításában alkalmazott korszerű technológiákat és hálózati megoldásokat, valamint alkalmazni képesek a hálózati szolgáltatások és alkalmazások tervezési és üzemeltetési módszereit, beleértve az ehhez kapcsolódó szoftvertechnológiákat és szoftverfejlesztési eszközöket, és mindezen tudás komplex felhasználásával képesek integrált hálózati szolgáltatások és alkalmazások tervezésére és fejlesztésére.

  

A specializáció tárgyai

Tantárgykód

Hálózati technológiák integrációja

VIHIMA00

Hálózati rendszerek és szolgáltatások fejlesztése

VIHIMA01 

Multiplatform szoftverfejlesztés

VIAUAV20 

Mobil szolgáltatások tervezése és integrációja

VIHIMA02 

Integrált vezeték nélküli alkalmazások

 VIHIMA03

Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 1

VIHIMA04 

Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 2

 VITMMB00

 

Önálló labor és diplomatervezés ( HIT link )

A szakirány hallgatói a témához kapcsolódóan, valamint érdeklődési területüknek megfelelően számos önálló labor téma közül választhatnak a kommunikációs hálózatok világából. A témák gyakran a konzulens aktuális kutatási, vagy fejlesztési projektjeihez kapcsolódnak és továbbvihetők diplomáig, illetve általában csak diplomatervként is választhatók. Minden esetben érdemes az adott konzulensnél érdeklődni.

Az önálló labor témák mindhárom oktató tanszék kínálatából választhatók. 

 

Szakmai gyakorlat  ( HIT link )

A szakmai gyakorlat elvégzéséhez Tanszékünk számos ipari partnerrel áll kapcsolatban, illetve maximális támogatást nyújt a szakmai gyakorlat elvégzéséhez. Az ajánlott cégek listája megtalálható ezen a linken, de más cégnél is lehetőség van a szakmai gyakorlat elvégzésére. 

 

A HIT tanszék társintézményei a specializáció oktatásában

A tanszékünkkel szorosan együttműködő két szervezet munkatársai természetesen részt vesznek a specializáció oktatásában, laborok, illetve előadások tartásában, valamint önlab és diplomaterv témák konzultálásában. A szakmai gyakorlat is végezhető ezekben az intézményekben.

Mobil Innovációs Központ ( www.mik.bme.hu ) 

A MIK az egyetem szervezeti egysége, az I épületben található. A MIK tulajdonképpen a negyedik magyarországi mobilszolgáltató: egyedülálló módon rendelkezik frekvenciahasználati licenccel és teljes mobilhálózattal. A hallgatóknak módjában áll ezen a fejlett infrastruktúrán alapuló fejlesztési projektekbe bekapcsolódni.

BME-Infokom Innovátor ( http://www.bme-infokom.hu )

Ez a cég egy, a piaci igényekhez igazodó műszaki kutatás-fejlesztést végző nonprofit gazdasági társaság. Tevékenységük elsősorban mérnöki tervezés, szoftver- és hardverfejlesztés.

 

A specializáció tantárgyainak oktatásában résztvevő kutatólaboratóriumok a Hálózati rendszerek és Szolgáltatások Tanszékről

MCL (www.mcl.hu)

A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán.

AddICT (www.addict.hit.bme.hu)

Az ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratórium (AddICT) az infokommunikációs hálózatok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ezek közé tartoznak a hálózati technológiák, a forgalmi és megbízhatósági teljesítmény-analízis és optimalizálás, a nyilvános szolgáltatói méretű és komplexitású hálózatok tervezése, a felhő számítástechnikai rendszerek elemzése, a meglévő és új kommunikációs technológiák fejlesztése. A labor tagjai számos ipari projektben vettek és vesznek részt, ahol sikerrel alkalmazták a fenti rendszerekre kidolgozott modelleket, tervező és elemző módszereket. A jelenleg folyó kutatási programok közé tartozik a "zöld szempontú" és a nagy megbízhatóságú hálózatok tervezése, valamint a hálózati szoftverek megbízhatóságának növelésére szolgáló automatikus tesztelő megoldások fejlesztése. A kutatási kompetencia területek határozzák meg az laboratórium oktatási tevékenységének fő irányait. Hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenység során felhalmozott ismeretek járulnak hozzá az évfolyam szintű és a szakirányú képzés keretében kidolgozott oktatási programok színvonalas és sikeres megvalósításához. További információ elérhető a labor web-oldalán.