Infokommunikáció specializáció - Mérnök-informatikus BSc szak

CÉLKITŰZÉS

Az online szolgáltatások és alkalmazások alapja a hálózati szolgáltató architektúra. Ennek fő trendje ma a mobilitás terjedése, a virtualizáció, a felhő kommunikáció és a szoftverek arányának növekedése. Az architektúrát gyakorlatias megközelítéssel jól ismerő mérnök kitüntetett szakmai pozíciót szerez mind az infrastruktúra fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, mind az online szolgáltatások megvalósításához. Az Infokommunikáció specializáció célkitűzése ilyen mérnökök képzése. A specializáció bemutatja a gyakorlatban működő és a közeljövőben elterjedő kommunikációs hálózatok alapvető felépítését és működését. A hallgatók megismerik a hálózatokon megvalósított szolgáltatások, illetve hálózatok által megvalósított informatikai alkalmazások legfontosabb területeit.FELELŐSÖK

Fazekas Péter


Tanszéki felelős
Email: fazekasp kukac hit.bme.hu

Tanszék:
Facebook:

Heszberger Zalán


Szakirányfelelős
Email: heszi kukac tmit.bme.hu

Tanszék:
Facebook:

SPECIALIZÁCIÓ TÁRGYAK

Mobil kommunikációs hálózatok (VIHIAC00)


Tárgyfelelős: Fazekas Péter

mitől működik a telefon: mobil hálózat fejlődése 3G -> 5G-ig, miért és hogyan, a hálózat működésére fókuszálva; 4G LTE rendszer működése, voice over LTE; mobilitást támogató és vezetéknélküli eljárások működése és fejlesztése; lokális, személyes és speciális célú hálózatok működése és fejlesztési platformjai (WiFi, wireless USB, Bluetooth, stb.)

Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00)


Tárgyfelelős: Sonkoly Balázs

hálózati eszközök felépítése és működése; szoftver eszközök; hálózati funkciók és ezek konfigurálása; útvonalválasztási eljárások; hálózatok összekapcsolása, kialakítása; hitelesítés, forgalommonitorozás, biztonsági kérdések és megoldások; hálózatmenedzsment; szoftvervezérelt hálózatok; néhány hálózati alkalmazás; hálózati esettanulmányok;

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban (VIHIAC02)


Tárgyfelelős: Szabó Csaba

média, multimédia, hang, kép, videó; digitalizálás, tömörítési módszerek; hang- kép- és videóformátumok; médiabeviteli és megjelenítő eszközök; otthoni multimédia-környezet; felvételek készítése, utóprocesszálás; multimédia publikálása, kép- és videómegosztó szolgáltatások; médiakommunikáció IP-alapú hálózatokon; alkalmazási példák a fő területeken: e-learning, e-health, smart environments, játékok

Hálózatba kapcsolt erőforrásplatformok és alkalmazásaik (VITMAC03)


Tárgyfelelős: Maliosz Markosz

klaszter rendszerek, klaszter architektúrák; grid alapú erőforrás szervezés; elosztott adatbázis rendszerek kialakításának alapelvei,adatkezelő algoritmusok, hálózati támogatás; alkalmazások: BOINC, botnet, DdoS; peer-to-peer hálózatok sajátosságai, fájlmegosztó megoldások; erőforrás-virtualizáció; szoftver hálózat; adatközpontokban elérhető erőforrások virtualizációja, adatközpontok felett futó szolgáltatások

Infokommunikáció
laboratórium 1 (VITMAC04)


Tárgyfelelős: Sonkoly Balázs

Linux rendszerek, OpenWRT; hálózatmenedzsment; Python script nyelv; Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok ; hálózati funkciók virtualizálása (NFV); virtuális hálózatok; mobilitás menedzsment eljárások; mobilitás kezelése az Internet Protokollban; valós teszthálózati mérések

Infokommunikáció
laboratórium 2 (VIHIAD01)


Tárgyfelelős: Huszák Árpád

digitális képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása; MPEG kódolás, CBR és VBR kódolási módok; IP streaming, IPTV, Internet TV; médiakreálás, vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok készítése; mérések valós P2P hálózatokon, egyszerű P2P hálózatok kialakítása; klaszter és grid rendszerek kialakítása laboratóriumi környezetben; felhő operációs rendszerek (pl. OpenStack, OpenNebula)

PROJEKT TÁRGYAK

A specializációra jelentkező hallgatónak a két oktató tanszék közül választania kell. A választott tanszéken végzi ezután a projekt tárgyakat. Kérjük figyelj, hogy a választott tanszék kódjával vedd fel a tárgyat!

Témalaboratórium

(VIHIAL00)IT biztonság bootcamp
(CrySys labor)A témalabor keretében az IT biztonság néhány területére (pl. web biztonság, memória korrupció, programok visszafejtése, kriptográfia alkalmazása) vezetjük be a hallgatókat, játékos formában, az avatao online gyakorló platformon (avatao.com) található feladatok segítségével. A foglalkozások egy-egy témakört fednek le, ahol rövid elméleti bevezető után néhány kitűzött feladatot oldunk meg közösen, vezetett módon, azzal a céllal, hogy a hallgatók később önállóan is tudjanak az avatao platformon dolgozni és ezzel IT biztonsággal kapcsolatos tudásukat továbbfejleszteni.

Hangjelfeldolgozás – effektpedál készítése
(LAST labor)


A témalaborra jelentkező hallgatók a félév során egy digitális multieffekt pedált készítenek el. Először megismerkednek a digitális hangjelfeldolgozás alapjaival és a leggyakoribb hangeffektek (torzító, phaser, flanger, zengető) működésével. Ezután különböző helyszíneken teremakusztikai méréseket végeznek, a mérések eredményét felhasználva az adott teremre jellemző zengetés hozható létre. Végül a kiválasztott effekteket egy kisméretű, hordozható hardveren megvalósítják és tesztelik. Igény szerint a kész digitális effektet a hallgató kedve szerint dobozolhatja és hazaviheti.

ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban
(AddICT labor)


A témalabor az ICT rendszerek (szoftver alapú hálózatok, hálózati funkciók virtualizálása, felhő alapú hálózati megoldások, hálózati big data) teljesítményelemzésének, analízisének, tervezések ésfejlesztésének alapvető módszereivel ismerteti meg a hallgatókat egyszerű feladatok megoldásain keresztül. A vezetett csoportos feladatmegoldások a kapcsolódó témakörök rövid összefoglalása alapozza meg. Ezeknek az a célja, hogy a hallgatók a továbbiakban egyedül, vagy önállóan működő csoportokban is képesek legyen érdeklődésüknek megfelelő, hasonló feladatok megoldására ismereteik bővítése, tudásuk továbbfejlesztése érdekében.

Drónok – autonóm repülő robotok
(LAST labor)


A kisméretű, nagy számítási teljesítményű, ugyanakkor kis fogyasztású mikroprocesszoros rendszerek, a kicsi, olcsó szenzorok (gyorsulásmérők, giroszkópok, elektronikus iránytűk, GPS-ek, barometrikus magasságmérők, differenciális nyomásszenzorok), valamint az akkumulátor technológia fejlődése lehetővé tette az olcsó repülő robot technológia kialakulását és elterjedését. Ennek a technológiának az alkalmazása igen széles területen várható. A témát választó hallgatók – többek között – megismerkedhetnek a drónok üzemeltetésének technológiáival, a drónokon és a földi infrastruktúrán alkalmazott szoftver elemekkel és rádiós technológiákkal, részt vehetnek drónok terepi vizsgálatában, reptetésében, légi fényképek készítésében, és közreműködhetnek a HIT-en kifejlesztett elektronikus rendszerek fejlesztésében.

IoT rendszerek fejlesztése
(MCL labor)


A közeli jövőben egyre nagyobb számban csatlakoznak egyszerű szenzorok, eszközök vezetéknélküli kapcsolattal a világhálóra (Internet of Things). A témalabor célja az IoT különböző platformjainak megismerése és ezekből integrált működő mintarendszer építése. Lehetőség van a Bluetooth 4.0 (low energy) technológia, az Arduino/Moteino platformok és az rPi eszközök megismerésére, tesztelésére és különböző minta alkalmazások fejlesztésére, valamint az azokban rejlő lehetőségek kipróbálására; a rendszer működésének vizsgálatára ipari környezetben is lehetőség nyílik. Lehetőséget adunk továbbá az Arduino/Moteino platformok és a rajtuk való fejlesztés megismerésére, mintaalkalmazások készítésén keresztül. A témalaborban fejlesztendő rendszerrben alkalmazzuk továbbá az rPi eszközöket is. A témák önálló laborként, TDK dolgozatként és szakdolgozatként vagy diplomatervként is továbbvihetők.

Autonóm járművek a jövő intelligens városaiban
(MediaNets labor)


Pár éve még a sci-fi világába tartozott az önjáró autók, a rajban repülő drónok látványa a városokban. Ez már egyre inkább realitássá kezd válni, az IT iparág is gőzerővel vetette bele magát az autonóm járművek és az Internet of Things szenzorrengetegének fejlesztésébe.A témalabor keretében a hallgatók megismerkedhetnek a jövő intelligens városainak közlekedésével: az egymással kommunikáló önjáró autók (Vehicle-to-X) kommunikációs megoldásaival, a rajban repülő drónok (flocking) feladatelosztási mechanizmusaival, a városi környezetet behálózó szenzorhálózatokkal (Internet of Things), illetve a járókelők és autósok okostelefonjainak szenzoradatait felhasználó közösségi érzékeléssel (crowdsensing). Együtt keressük majd a választ, vajon ezek hogyan kapcsolódnak mind össze, hogyan lehet segítségükkel optimalizálni a városi közlekedést, hogyan lehet új felhasználóbarát alkalmazásokat fejleszteni rájuk? Mindezt nem csak elméleti szempontból vizsgáljuk meg, hanem az ipari partnereink által biztosított eszközökkel vizsgáljuk és valósítjuk meg ezen alkalmazások egy részét, célként tűzve ki egy intelligens közlekedési rendszer megalkotását. A témalaborba bevonjuk ipari partnereik szakértőit is, céglátogatásokkal egybekötve.

A jelen és a jövő kvantumkommunikációs megoldásai
(MCL labor)


A kvantum alapú eszközök számos ponton többet nyújtanakmint a klasszikus informatika által kínált lehetőségek. A kvantumpárhuzamosság elvének kihasználásával nagy számításigényű műveleteket is könnyen el tudunk elvégezni, kvantum alapú prímfaktorizációt is megvalósíthatunk. A klasszikus módszereknél hatékonyabban tudunk adatbázisban keresni, különböző kvantumkapukat és kvantumáramköröket építhetünk, szupersűrű kódolást alkalmazhatunk, sőt még teleportálhatunk is. A témalabor során megismerkedünk a kvantuminformatika és kvantumkommunikáció alapjaival, és a hallgatók érdeklődésének megfelelően kitekintünk az alábbi témakörök valamelyikére: a kvantum alapú műholdas kommunikációra; milyen biztonságos kvantum alapú megoldásokra, lehetségesek napjaink és a jövő tervezett hálózataiban; hogyan működnek a kvantum ad hoc hálózatokra; hogyan alkalmazhatóak a kvantumvilág jelenségei és protokollja (összefonódás, szupersűrű kódolás, teleportáció) a kommunikációban.

Önálló laboratórium
(VIHIAL01)A tárgyban folytatható a Témalaborban megkezdett munka, de tetszőleges, a Tanszéken hirdetett feladat is végezhető.

Szakdolgozat-készítés
(VIHIAT00)A hallgatók az önálló laborban végzett munka alapján készítik el szakdolgozatukat.

SZAKMAI GYAKORLAT,
IPARI KAPCSOLATOK

A specializáció témájához kapcsolódóan tanszékünk számos céggel tart fenn tradícionálisan jó kapcsolatot, ezek szívesen fogadnak hallgatókat szakmai gyakorlatra, illetve gyakori a céges témában történő diplomatervezés. Ezeknél a vállalatoknál nem gond a nálunk végzettek elhelyezkedése. Példák a teljesség igénye nélkül: